Panda House Sushi & Asian Kitchen

(08) 8337 1070

Opening Hours

Mon - Sun: 9:30am to 9pm